Åsgard A i gang med sjøprøver

desember 22, 1998, 07:00 CET

Produksjonsskipet Åsgard A forlot Aker Stord søndag kveld og er nå i gang med sjøprøver utenfor Stord i Hordaland.

Sjøprøvene omfatter testing av maritime systemer og prosessystemer, og er planlagt å vare i 12 dager.

Før skipet forlot verftet Aker Stord, ble de vridbare propellene (trusterne) reparert. Også en lekkasje i avløpssystemet i boligkvarteret er blitt utbedret.

Når sjøprøvene er ferdig gjennomført, skal Åsgard A fortsette til Åsgard-feltet i Norskehavet. Produksjonen fra feltet skal starte våren 1999.