Sertifikat til sikkert Lufeng-skip

desember 23, 1998, 07:00 CET

Navion Munin som produserer olje på det Statoil-opererte Lufeng-feltet i Sør-Kinahavet, har som første flerbruksskip i verden fått tildelt et sertifikat for sikker drift; Safety Management Certificate.

Sertifikatet ble gitt etter at representanter fra Sjøfartsdirektoratet, Norges vassdrags- og energiverk (NVE) og Det Norske Veritas (DNV) inspiserte skipet tidlig i desember. Navion Munin eies av offshore- og rederiselskapet Navion.

"Det er gledelig at vi er først ute i verden til å få dette sertifikatet," kommenterer Holger Boge, Statoils leder ved driftskontoret i Shekou i Sør-Kina.

Han opplyser at representanter fra kinesiske myndigheter også inspiserte flerbruksskipet nylig. Heller ikke de kom med pålegg om utbedringer.

"Ifølge de kinesiske myndighetene har Statoil og Navion Munin innført en ny standard for teknologi, renhold, vedlikehold og sikker operasjon på kinesisk sokkel," sier Boge.

Det er første gang representanter fra norske myndigheter har inspisert Navion Munin mens det har vært i produksjon på Lufeng-feltet. Oljeproduksjonen på feltet kom i gang 27. desember i fjor. Feltet ble offisielt åpnet i januar i år.