Skip to Content
no

Varg-feltet i produksjon

desember 23, 1998, 07:00 CET

Oljefeltet Varg i Nordsjøen, hvor er Saga operatør og Statoil blant partnerne, kom i produksjon tirsdag formiddag.

Varg-feltet ligger i Sleipner-området i Nordsjøen. I oppstartsfasen kommer produksjonen fra feltet til å variere mye, men planlagt platånivå er cirka 56.600 fat olje (9000 kubikkmeter) per dag.

Varg-feltet er bygget ut med et produksjonsskip tilknyttet en brønnhodeplattform. Skipets produksjonskapasitet tilsvarer platåproduksjonen, mens lagerkapasiteten er på 440.300 fat (70.000 kubikkmeter).

Det har vært knyttet en del usikkerhet til reserveanslagene på Varg. Ifølge Sagas siste oppdatering av reservene inneholder feltet cirka 50 millioner fat utvinnbar olje.

Feltets levetid er beregnet til mellom tre og fire år, opplyser teknisk leder Arne G. Brevik i Partneropererte lisenser i Statoil. Utbyggingen av Varg har kostet cirka 3,5 milliarder kroner, inkludert byggingen av produksjonsskipet.

Ifølge beregninger som Saga har foretatt, må oljeprisen være 17 dollar fatet for at feltet skal være lønnsomt.

Forsinkelser i forbindelse med byggingen av Varg-skipet ved skipsverftet Keppel Far East Levingston Shipbuilding i Singapore, har ført til at oppstart av Varg-feltet er blitt sju måneder forsinket i forhold til de opprinnelige planene.

Saga har som operatør for feltet markedsført Varg-skipet for salg. Rettighetshavere i Varg-feltet er Saga (operatør) 35 prosent, Statoil 35 prosent og Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) 30 prosent.