Pålegg om utbedring av rigg

desember 24, 1998, 07:00 CET

Oljedirektoratet (OD) har varslet Statoil og boreentreprenørselskapet Transocean om at det vil bli gitt pålegg om utbedring av mangler på boreriggen Transocean Arctic.

Varselet kommer etter ODs tilsyn om bord på riggen tidligere i år. OD påpeker at riggen har flere mangler i henhold til regelverket og at det ikke er søkt om fravik for disse manglene.

"Begge selskaper vil som følge av ODs varslede pålegg og tilhørende rapport gjennomgå sine rutiner for bedre å fange opp avvik fra gjeldende regelverk. Vi vil gjennomføre korrigerende tiltak," sier Mads Grinrød, direktør i Bore- og brønnteknologi.

Transocean Arctic er den nyeste riggen i drift på norsk sokkel, og den har operert de to siste årene uten fraværsskader.

Tilsynet ble foretatt av OD mens Transocean Arctic var på Åsgard-feltet i Norskehavet. Riggen borer for tiden i den Statoil-opererte blokken 34/11 i Gullfaks-området i Nordsjøen.