Skip to content

Leter sørvest for Norne

desember 29, 1998, 07:00 CET

I julen startet Statoil leteboring i blokken 6507/3 sørvest for Norne i Norskehavet.

Leteområdet ligger 220 kilometer vest for Brønnøysund. I 1990 ble det gjort et gass- og kondensatfunn, som har fått navnet Alve, i dette området. I det samme området er det tidligere gjort to tørre boringer. Det var for øvrig Alve-funnet som satte Statoil på sporet av Norne-feltet. Amoco har nylig gjort et olje- og gassfunn like sør for blokken.

Boreriggen Byford Dolphin brukes under leteboringen, som etter planen skal foregå i rundt 70 døgn. Det skal bores ned til 3800 meters dyp. Havdypet i området er 392 meter.

Statoil er operatør for produksjonstillatelse nr. 159. Selskapet har en andel på 30 prosent. Statens direkte økonomiske engasjement er 20 prosent. Øvrige partnere er Enterprise (40 prosent) og Saga (10).

Blokken ligger 30 kilometer fra Norne og 50 kilometer fra Heidrun. Ved en eventuell utbygging i området er det dermed mulig å utnytte eksisterende infrastruktur.