"Gå til hovedinnhold"

Solgte gassfeltet Viking i Mexicogolfen

januar 5, 1999, 23:00 CET

Statoil har solgt gassfeltet Viking i Mexicogolfen. Salget er et ledd i omstruktureringen av konsernets internasjonale aktiviteter.

Eierandelen på 50 prosent har blitt overtatt av det amerikanske selskapet ATP, og salget omfatter også samtlige av lete- og produksjonslisensene som faller utenom dypvannsaktivitetene i golfen. Avtalen ble undertegnet den 30. desember i fjor.

"Dette er en del av fokuseringsprosessen som foregår i Statoils internasjonale virksomhet," sier Egil Endresen, direktør i Statoil Exploration US.

Viking-feltet ligger 320 kilometer fra Houston, og Statoil ble operatør etter oppkjøpet av Blazer Energy Corporation i 1997.

Satsningsområdet for Statoil er dypvannsblokkene i Mexicogolfen, og eierinteressene i alle disse blokkene beholdes, opplyser Endresen.
Selskapet deltar i 92 dypvannsblokker, hvor havdypet er mellom 600 og 3000 meter.

Sammen med selskapene Burlington og Oryx har Statoil leid boreskipet Deepwater Millenium. Skipet blir produsert i Korea, og skal etter planen ankomme Mexicogolfen i august.

Houston-baserte Statoil Exploration har redusert bemanningen noe som følge av salget, og har i dag 54 ansatte.