Felles selskap med ICA/Hakon

januar 6, 1999, 23:00 CET

Statoil har undertegnet en rammeavtale med ICA/Hakon Gruppen om felles eierskap og drift av 1.500 bensinstasjoner i Skandinavia.

Det nye selskapet vil bli eid 50 prosent av Statoil og 50 prosent av ICA/Hakon, og får en totalkapital på cirka 7,5 milliarder norske kroner og en egenkapital på cirka tre milliarder.

Tjenestetilbudet vil omfatte dagligvarer, ferdigmat, drivstoff og bilservice. Rammeavtalen omfatter også Mango, som er navnet på den nye Statoil-modellen for servicehandel.

"Med ICAs og Hakon Gruppens kompetanse på dagligvaresiden og med Statoils kunnskaper om drivstoff og service blir vi ett sterkt team i det nye servicesegmentet. Denne avtalen åpner muligheter for alle parter," sier Sten Åke Forsberg, direktør for Markedsføring i Statoil.

En endelig avtale vil bety at samtlige av de 451 medarbeidere innenfor Statoils divisjon Detaljhandel overføres til det nye selskapet.

Total omsetning fra 1.500 Statoil-stasjoner i 1997 var på cirka 25 milliarder norske kroner, hvorav cirka 7,5 milliarder kommer fra annet enn drivstoff.

ICA/Hakon-gruppen består av ICA Handlarnas AB i Sverige og Hakon Gruppen AS i Norge. Det er planer om å slå disse sammen til et felles morselskap under navnet ICA AB innen utgangen av neste måned.