Forhandler om gass til Polen

januar 7, 1999, 07:00 CET

Gassforhandlingsutvalget (GFU) og statseide Polish Oil and Gas Company (POGC) er enige om å fortsette å forhandle om norske gassalg til Polen.

Forhandlingene har pågått siden høsten 1996. Målet er å sende rundt 500 millioner kubikkmeter gass årlig til Polen fra 2000. Partene har som mål å inngå en avtale om gassalget i løpet av våren 1999.

"GFU vil levere gassen i Emden i den nordvestlige delen av Tyskland. Gassen må fraktes gjennom Tyskland. Dette blir POGC sin oppgave," sier Egil Haaland, markedssjef for Sentral- og Øst-Europa i Gass utvikling & marked i Statoil.

Gassforhandlingsutvalget ivaretar norsk gassalg. Statoil, Norsk Hydro og Saga Petroleum er faste medlemmer i GFU. I forhandlingene med Polen er også Total og Elf med i GFU.

"Både selger og kjøper har stor tro på at det kan bli en avtale," sier Haaland.

Han opplyser at målet er å utnytte eksisterende kapasitet i det norske produksjons- og transportsystem, og sende den norske gassen til Polen via Emden. På denne måten kan gasselgerne sikre seg økt verdiskapning på kort sikt, uten å gjøre ekstra investeringer.

Dersom det blir inngått en avtale, skal partene fortsette å undersøke mulighetene for å øke mengden og varigheten av gasskontrakten fra et senere tidspunkt. Partene skal blant annet studere om det er muligheter for en gassrørledning fra norsk kontinentalsokkel til Niechorze på kysten av Polen.

Ifølge Haaland er to moment avgjørende for at det skal kunne bli inngått en større gassalgskontrakt mellom GFU og POGC. For det første må oljeprisen stige for å kunne forsvare investeringer i ny produskjons- og transportkapasitet på norsk sokkel. I tillegg må det fremskaffes tilstrekkelig med gass på norsk sokkel, slik at eksportnivået kan økes.