Skip to content

Norsk leteprogram mindre i år

januar 11, 1999, 07:00 CET

Statoils letebudsjett på norsk sokkel i år er redusert med 20 prosent i forhold til letebudsjettet i 1998.

Hittil har styringskomiteer i ulike lisenser der Statoil er med godkjent boring av i alt 12 nye letebrønner i år. Totalt 10 av disse brønnene er egenopererte, mens to er partneropererte.

Av brønnene Statoil selv har ansvaret for, kommer fem til å bli boret fra plattformer. De resterende egne brønnene bores fra mobile borerigger. Statoil planlegger blant annet å bore første brønn i produksjonslisens PL 220 i Lofoten-området i Norskehavet.

To Statoil-opererte brønner blir boret for tiden. I romjulen begynte boringen av en letebrønn sørvest for Norne-feltet i Norskehavet, i PL 159, blokk 6507/3. Statoil gjorde et gass- og kondensatfunn kalt Alve i det samme leteområdet i 1990. Dette funnet satte selskapet på sporet av Norne-feltet. BP Amoco gjorde i fjor et olje- og gassfunn kalt Skarv i blokken sør for blokk 6507/3.

En annen brønn blir for tiden boret på Mats-prospektet i PL 193, blokk 34/11 i Nordsjøen. Strukturen ligger mellom feltene Kvitebjørn og Gullfaks Gamma. Denne boringen er viktig for utbyggingsplanene for Kvitebjørn.

Statoils planlagte leteaktivitet på norsk sokkel i år er jevnt balansert mellom brønner i områder hvor det er lite infrastruktur og brønner i områder nær eksisterende infrastruktur.