Alliance Gas høyt rangert

januar 13, 1999, 07:00 CET

Statoils britiske datterselskap Alliance Gas er rangert som det nest beste av gassmarkedsføringsselskapene i Storbritannia i en stor, uavhengig kundeundersøkelse.

Shell Gas Direct kom på førsteplass, mens BP Gas ble nummer tre i undersøkelsen I&C gas customer service (industriell og kommersiell gasskundeservice).

Undersøkelsen ble utført av markedutredningsselskapet MarketLine i perioden juli til september i fjor. Den er en del av MarketLines rapport "Sales and Marketing Strategies – Customer satisfaction levels amongst major gas user". Denne rapporten kommer ut hvert år.

I undersøkelsen rangeres selskaper i det britiske gassmarkedet etter 12 kriterier. Over 3000 industrielle og kommersielle gasskunder var med i undersøkelsen. Av de 62 selskapene som ble vurdert i rapporten, fikk 13 selskaper stor nok oppslutning i hver kategori til at det kunne dannes et representativt bilde.

I undersøkelsen ble det fokusert blant annet på pris, kvalitet på tjenestene, markedsførings- og salgsmateriell og på salgsansvarlige. Alliance Gas ble rangert som nummer én i kategoriene for markedsførings- og salgsmateriell, utforming av tilbuds- og kontraktsdokumenter, mulighetene for elektronisk betaling og på kvaliteten på servicen selskapet utfører.

Ifølge rapporten kan Alliance Gas oppnå ytterligere forbedringer bl.a innen området å kunne tilby energistyring.

"Undersøkelsen bekrefter at Alliance Gas blir sett på som et kvalitetsselskap, og danner et godt utgangspunkt for videre vekst mot å bli en ledende aktør i det britiske industrielle og kommersielle gassmarkedet," kommenterer Sue Simms, som er administrerende direktør i Alliance Gas.

Hun påpeker at det likevel er rom for forbedringer på enkelte områder, og opplyser at selskapet skal sette disse i fokus i tiden fremover.

Alliance Gas er den sjette største, kommersielle gassleverandøren i Storbritannia. Selskapet leverer over 1,3 milliarder kubikkmeter gass årlig til mer enn 2000 kunder. Alliance Gas er også én av de mest aktive aktørene på det britiske spotmarkedet.