Skip to content

Strømstans på metanolfabrikk

januar 15, 1999, 12:40 CET

Statoils metanolfabrikk på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal bruker et par dager på å komme i normal drift igjen etter en strømstans torsdag.

Bruddet i strømtilførselen rammet store deler av Nordmøre-kysten på Vestlandet. Stansen fører til en midlertidig reduksjon av gasseksporten fra Heidrun-feltet i Norskehavet. Det tar normalt et par døgn å få produksjonen på metanolfabrikken tilbake på normalt nivå etter at den først er stengt helt ned.

Gassmengdene som transporteres fra Heidrun-feltet til Tjeldbergodden er daglig i størrelsesorden 1,8 millioner kubikkmeter. Naturgassen brukes som råstoff i produksjonen av metanol. Naturgass skal også benyttes som råstoff i bioproteinfabrikken når produksjonen kommer i gang fra Norferm-fabrikken på Tjeldbergodden.

Like før jul opplevde anleggene på Tjeldbergodden også en strømstans som førte til at fabrikkanlegget måtte stenges ned.