Skip to content

Girskifte mot år 2000

januar 17, 1999, 23:00 CET

Konsernet har styrket sitt arbeid for å forberede ulike systemer på overgangen til år 2000.

I midten av november ble det gjennomført en intern revisjon av av år 2000-arbeidet i konsernet, fordi ledelsen ikke var tilfreds med framdriften på noen områder.

Revisjonen omfattet blant annet Troll og landanlegget på Kollsnes i Hordaland og Statfjord-feltet. Revisjonen bekreftet at innsatsen måtte styrkes.

Oljedirektoratet (OD) kom til samme konklusjon da det gjennomførte et lignenede tilsyn på Statfjord, Troll/Kollsnes og gassanlegget på Kårstø i Nord-Rogaland tidlig i desember.

"Innsatsen er økt på en rekke områder, og nå ser vi resultater av arbeidet," sier Gro Seim, direktør for år 2000-proskjektet.

"Mange enheter er der de skal være i forhold til egne planer. Vi har også gått gjennom en prosess for justere lokale planer i tråd med Statoils overordnede plan," forteller Seim.