Gransker røruhell på Kårstø

januar 18, 1999, 13:40 CET

På gassanlegget på Kårstø i Nord-Rogaland har Statoil startet en intern granskning etter at et rør som leder gass til fakling, løsnet fra fundamentet lørdag.

Hendelsen skjedde da strømtilførselen til Kårstø-anleggene falt ut. Strømstansen førte umiddelbart til at store gassmengder fra prosessanleggene måtte ledes i rør til et fakkeltårn for brenning. De sterke energikreftene førte til en del bevegelse rørsystemet, noe som er normalt. Men denne gangen resulterte bevegelsene i at en rørledning ble ristet løs fra sitt betongfundament.

"Vakthavende personell håndterte situasjonen profesjonelt da dette skjedde," opplyser direktør Brian Bjordal på Statoils gassanlegg på Kårstø.

Etter denne uventede hendelsen ble røret analysert ved hjelp av røntgenutstyr. Det var ikke tegn til skader som svekket røret. Det ble løftet på plass på betongstøttene og kontrollert på nytt etterpå. Disse fundamentene kommer i løpet av de nærmeste dagene til å bli ytterligere forsterket.

Granskningsgruppen skal gjennomgå hendelsesforløpet og tidligere erfaringer med trykkavlasting gjennom dette systemet. Målet er å klarlegge årsaksforholdene og komme fram til forbedringer som skal hindre at slike hendelser inntreffer igjen.

Ledelsen og medarbeiderne på Kårstø-anlegget er opptatt av å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå og sikre god regularitet i gassleveransene til Kontinentet.

Produksjonen i to av tre prosessanlegg ble gjenopptatt søndag, mens det tredje ventes å komme i gang igjen så snart fundamentene er utbedret.

Bortfallet av produksjon fra Kårstø dekkes hovedsakelig inn ved hjelp av økt produksjon fra Troll gassanlegg på Kollsnes i Hordaland samt gassvolumer fra Etzel gas-lager utenfor Emden i Tyskland.