Penger spart på Statfjord-brønner

januar 18, 1999, 07:00 CET

På Statfjord-feltet i Nordsjøen har Statoil i løpet av det siste halve året spart vel 15 millioner kroner på forbedringstiltak innen brønnarbeid.

Tiltakene er rettet mot planlegging, operasjonell gjennomføring og arbeidsrutiner i forbindelse med brønnoperasjoner. Det er gjennomført fem såkalte kveilerør operasjoner og to hydrauliske brønnoverhalinger (kalt snubbing) der selskapet har spart henholdsvis 9,4 millioner kroner og seks millioner kroner. Reduksjonen i kostnadene er på henholdsvis 22 og 28 prosent i forhold til tilsvarende operasjoner som har blitt utført tidligere.

Oljeproduksjonen har i perioden økt initielt med i alt cirka 44.000 fat per døgn (7000 kubikkmeter per døgn). Brønnarbeidet er gjennomført uten fraværsskader.

For å opprettholde videre produksjon på Statfjord er Statoil avhengig av å utføre mye brønnarbeid. Statoil har en langsiktig målsetting om fortsatt lønnsom produksjon på feltet helt fram til år 2020. En forutsetning for dette er at kostnadene reduseres, særlig innen brønnarbeid. Dette fordi slike operasjoner utgjør en stadig større del av driftskostnadene.

Enheten Statfjord reservoarutnyttelse tok initiativ til forbedringsarbeidet høsten 1997. Målsettingen er å bedre kostnadsutviklingen og samtidig forbedre resultater knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Statoil samarbeider nært med leverandørbedrifter om å forbedre brønnarbeidet. Dette kommer til å fortsette, bekrefter ledende brønningeniør Tom Are Solvoll i enheten. Han legger til at andre lisenser også har satt i gang aktiviteter for mer effektivt brønnarbeid.