Skip to Content
no

Energiavtale i Boston

januar 20, 1999, 07:00 CET

Statoil Energy har inngått en kontrakt med Tufts University i Boston, USA for rehabilitering av dets infrastruktur for energi

I henhold til kontrakten skal rehabiliteringen gjennomføres i fire bygninger i sentrum av Boston der universitetet har lokaler for medisinsk forskning.

Avtalen innebærer at Statoil Energy skal sørge for at energikostnadene ved forsknings- og undervisningslokalene reduseres med mer enn én million US dollar årlig. Samtidig skal lokalene utnyttes 100 prosent.

Statoil Energy skal fjerne mer enn 60 forskjellige systemer som brukes til oppvarming og luftavkjøling. Dessuten skal det bygges et nytt sentralanlegg for varmt og kaldt vann.

Det skal også installeres et lukket sirkulasjonssystem for vann, slik at universitetet kan gjøre seg uavhengig av vannforsyning fra offentlige anlegg. Kontrakten omfatter også installering og oppgradering av universitetets lyssystem, slik at det kan oppnås en bedre utnyttelse av energien som går til belysning.