Skip to content

Åsgard A snart reiseklar

januar 26, 1999, 07:00 CET

Vibrasjonsproblemene for produksjonsskipet Åsgard A er løst. Skipet setter etter planen kursen mot Åsgard-feltet i Norskehavet i løpet av en uke.

Fredag 22. januar kunne Åsgard-ledelsen fastslå at vibrasjonsproblemet med de vridbare propellene er løst.

“Vi kunne avslutte testingen med tilfredsstillende resultat,” sier Kjell Aalandslid, som er prosjektleder for Åsgard A i Statoil.

Under testingen i Klosterfjorden i Hordaland er tre elektriske motorer stivet av for å fjerne lokale vibrasjoner i akterpartiet. Videre har testingen avklart hvilke kjøremønstre som bør unngås.

“Propellene kan brukes for fullt. Under den videre sjøtestingen skal vi sikre at det brukes et hensiktsmessig kjøremønster,” sier Aalandslid.

Åsgard A setter etter planen kursen mot Åsgard-feltet i tiden mellom 29. januar og 2. februar. Inntil da fortsetter sjøprøvene som planlagt i Klosterfjorden.