Skip to Content
no

Utsetter borestart på Grønland

januar 28, 1999, 07:00 CET

Det blir ikke borestart i Fylla-området på vestkysten av Grønland før i år 2000. Etter Statoil og partnernes planer skulle leteboring ha startet sommeren 1999.

Årsaken til utsettelsen er at ferdiggjøringen av boreskipet West Navion er forsinket. Skipet er bygget i Sør-Korea. For tiden ligger det ved verftet Offshore & Marine i Sandnes, hvor det ferdigutstyres som boreskip. Driftsansvarlig for skipet er Smedvig, som eier det sammen med offshore- og shippingselskapet Navion. Etter planene skulle West Navion ha vært boreklart i fjor høst.

Ånon Spinnangr, som er Statoils leder i Fylla-prosjektet, opplyser at det ikke har lykkes partnerne å skaffe til veie et annet borefartøy eller borerigg som kan bore til sommeren i det krevende farvannet vest for Grønland.

Fylla-lisensen ligger rundt 150 kilometer vest for byen Nuuk. Lisensen dekker et areal på 9487 kvadratkilometer, som tilsvarer rundt 17 norske nordsjøblokker. I området er det havdyp på ned mot 1200 meter. Fylla-lisensen er den første tillatelsen til å lete etter hydrokarboner på Grønlands kontinentalsokkel siden første oljeleting på 70-tallet. Seismiske undersøkelser i området har avdekket interessante, geologiske strukturer som kan inneholde olje og gass.

Statoil er operatør i lisensen. Partnerne er Phillips Petroleum, danske Dopas og grønlandsk/danske Nunaoil.