Oppstart på Pierce

februar 1, 1999, 23:00 CET

Produksjonen fra Pierce-feltet i den britiske delen av Nordsjøen startet mandag morgen.

Partnerskapet Pierce Production Company (PPC), som består av Navion, Advanced Production Systems og rederiet Bergesen, har fått i oppdrag av operatøren Enterprise Oil å bygge ut og drive feltet.

Ifølge prosjektleder Tor B. Tangvald i PPC startet produksjonen klokken 04:15 mandag morgen. Den kommersielle produksjonen kommer antakelig i gang i løpet av et par uker.

Pierce, som ligger 280 kilometer øst for Aberdeen, skal bygges ut med seks produksjonsbrønner og to brønner for gassinjeksjon. De siste boringene har øket anslaget for de utvinnbare oljereservene fra til 84 millioner til 104 millioner fat.

Flerbruksskipet Berge Hugin, som eies 50/50 av rederiene Navion og Bergesen d.y, skal produsere om lag 45.000 fat olje per dag fra feltet.

Statoil eier 80 prosent av Navion, og er sammen med Aker Maritime medeier i APS.