Skip to Content
no

Færøysk lisensrunde til høsten

februar 2, 1999, 07:00 CET

Den færøyske oljeministeren, Eydun Elttør, tar sikte på å åpne den første lisensrunden på færøysk kontinentalsokkel høsten 1999.

Etter planene skulle runden opprinnelig ha vært åpnet i fjor, og deretter i første halvdel av 1999. På grunn av at den langvarige striden mellom Færøyene og Storbritannia om rettighetene til grensedelelinjen som kalles "den hvite sonen" ennå ikke er løst, har færøyske myndigheter besluttet å vente med å lyse ut lisensrunden.

Ifølge en utenrikspolitisk redegjørelse som lagmann (statsminister) Anfinn Kallsberg nylig presenterte for lagtinget på Færøyene er det grunn til å håpe at det vil komme en løsning på den vanskelige saken innen ganske kort tid.

"Ved inngangen av 1999 ser det ut til at de uformelle samtalene vil føre til målet. Men det er fortsatt ikke avtalte formuleringer om alle elementer i løsningen," uttalte Kallsberg i redegjørelsen.