Beste år innen sikkerhet

februar 3, 1999, 15:00 CET

Til tross for stor aktivitet innen Statoils virksomhet i 1998 har konsernet oppnådd de beste sikkerhetsresultatene noen gang.

Totalt har konsernet en fraværsskadefrekvens på 2,7 for 1998, mot 3,8 året før. Tallene viser fravær som skyldes skader per million arbeidstimer. Nedgangen viser at Statoil er på vei mot målet, som er null ulykker, fraværsskader eller tap innen sin virksomhet.

Reduksjonen av fraværsskadefrekvensen skyldes i hovedsak to forhold. For det første har Statoil samarbeidet tett med leverandørene for å sikre at sikkerheten for personellet blir godt ivaretatt. Selskapet har fått selskapene til å forplikte seg i forhold til Statoils HMS-mål. Flere leverandører har gjort som Statoil – innført null-tankegangen i sin virksomhet.

For det andre har null-tankegangen blitt godt kommunisert i organisasjonen. Null-holdningene har blitt satt skikkelig i fokus blant ledelsen. Dermed begynner resultatene å komme. At det er mulig å unngå skader og ulykker, har Statoil flere eksempler på: Feltene Troll, Veslefrikk og Yme i Nordsjøen har ikke hatt fraværsskader i løpet av 1998.

"Resultatet for 1998 viser at null-tankegangen har fått solid feste i organisasjon. Vi har et godt grunnlag for å drive sikkerhetsarbeidet videre mot null-målet. Det gjelder både i vår egen organisasjon og blant våre leverandører," sier Arve Thorvik, direktør for Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Statoil.

Fraværsskadefrekvensen er én av flere måleindikatorer innen helse og sikkerhet. Statoil måler blant annet personskadefrekvensen (personskader per million arbeidstimer). For 1998 var den totalt 8,5 for Statoil og konsernets leverandører. For 1997 har Statoil bare tall for personskader og arbeidstimer registrert i Norge. Personskadefrekvensen for Statoil og leverandører var da totalt 12,2.

En del av forbedringen i fjor, cirka 40 prosent, skyldes at Statoil også inkluderer skader og timer for leverandører i Markedsføring. Resten er en reell nedgang i antall personskader i forhold til antall timer jobbet. Slag- og klemskader dominerer blant personskadene.