Skip to content

Rekord i utskipning fra Mongstad

februar 3, 1999, 07:00 CET

Terminalen pü Mongstad skipet i fjor ut den største mengden rüolje noensinne, mens antallet skipsanløp steg ubetydelig i forhold til üret før.

Forklaringen ligger i at tankskipene blir stadig større, og driften dermed mer effektiv, ifølge Øyvind Øverland, assisterende havnekaptein pü Mongstad. Større skip gir ofte mindre fraktrate per tonn og gir mer effektiv utnyttelse av kaikapasistet og drift, sier han.

Rüoljevolumet lastet fra Mongstad steg fra 48,1 millioner tonn i 1997 til 51,6 millioner tonn i fjor. I tillegg ble det lastet og losset 8,7 millioner tonn produkter til eller fra produksjonen ved raffineriet samme sted. Antall anløp var 1858, 25 flere enn i 1997.

Det største rüoljeskipet som noengang har lagt til kai, lastet i juli opp vel 388.000 tonn olje.

"Et slik skip tar med seg like mye last som tre konvensjonelle skip, og bruker halvparten sü lang tid ved kai," sier Øverland.

Rüdgiver Dagfinn Uthaug ved Statoils omrüde for rüoljesalg bekrefter at trenden med større skip har forretningsmessige fordeler for Statoil.

"Det at oljen gür pü større skip gjør at vi utnytter kaiene mer effektivt. Dette üpner for større volumer og økt aktivitet gjennom omlasting av nye oljekvaliteter," sier Uthaug.

Han nevner spesielt olje fra feltene Norne og Åsgard, som kan oppnå høyere priser i de transatlantiske markeder.