Åpner el-marked i Sverige

februar 8, 1999, 07:00 CET

Den svenske regjeringen har formelt gitt sin tilslutning til at 99,5 prosent av alle el-kundene i landet senest innen første november i år kan bytte el-leverandør kostnadsfritt og med bare én måneds oppsigelsestid.

Den svenske Riksdagen har besluttet å droppe kravet om timesmålere til fordel for sjablonavregning, som anses som den raskeste og mest kostnadseffektive metoden for å åpne det svenske el-markedet. Dette markedet ble deregulert i 1996, men på grunn av kravet om timesmålere ble ikke den faktiske handelen fri.

I Sverige har det vært lovbestemt at forbrukerne skal installere tidsmålere ved overgang til ny el-leverandør. Husholdningene har strømmålere hvor det lokale el-verket leser av strømforbruket én gang i året. Med timesmålere kan el-verket én gang i døgnet se hvor mye kundene forbruker hver time. Målerne ville kostet kundene 2500 svenske kroner. Dessuten førte kravet om timesmålere til seks måneders oppsigelsestid.

Svenska Kraftnät skal etter norsk mønster utvikle et system for sjablonavregning av el-leveranser. Beregningene tar utgangspunkt i husholdningenes omtrentlige forbruk. Siden blir de faktiske leveransene lest av, og avstemt mot disse.

Reformen har ført til at det ikke bare er husholdninger med en sikring på opptil 25 ampere som kostnadsfritt kan bytte el-leverandør. Et regjeringsutnevnt utvalg vil at sikringsgrensen skal være 200 ampere. Dermed slipper også mange småbedrifter og jordbrukssektoren inn på det frie elmarkedet.

Statoil i Sverige har vært en aktiv pådriver for å få opphevet kravet om timesmålere ved bytte av el-leverandør. Selskapet tok våren 1998 initiativ til samarbeidsforumet "Forbrukere og leverandører for et fritt el-marked". Gjennom dette har ulike forbrukerorganisasjoner og bedrifter fungert som pådrivere i den politiske prosessen forut for opphevelsen av tidsmålerkravet.

Patrik Westander, prosjektleder i Elektrisitet, Markedsføring, har vært en sentral aktør i dette arbeidet. Resultatet er at 4,5 millioner svenske husholdninger slipper inn på et åpent el-marked. Westander regner med at nærmere 10 prosent av husholdningene, det vil si 450.000 husholdninger, bytter leverandør ganske raskt.

I Norge ble Statoil på kort tid landets 11. største el-leverandør med over 40.000 kunder.