Skip to Content
no

Komposittflasker inntar markedet

februar 9, 1999, 07:00 CET

Statoil og Raufoss Composite inngikk nylig en avtale om kjøp av 10 kilos propanbeholdere laget av plastkompositt.

Selskapet som skal produsere de nye propanbeholderne heter Ragasco, og er eid 66 prosent av Raufoss Composite og 34 prosent av Statoil Industri & Kommersialisering.

Ifølge Jens Økland i Markedsførings LPG-avdeling (liquefied petroleum gas) er den nye 10 kilos komposittflasken en forbedring og videreføring av en seks kilos komposittbeholder som Statoil lanserte i 1996. Han opplyser at 10 kilos komposittbeholderen har et betydelig større nedslagsfelt i markedet enn seks kilos, som er rettet inn mot spesielle deler av fritidsmarkedet.

Målet er å ha komposittbeholderne klare til markedsføring mot slutten av 1999.

Propanbeholdere av kompositt gir betydelige fordeler for forbrukerne. Beholderne er gjennomsiktige, slik at brukerne kan se hvor mye propan det er igjen i dem. Beholderene veier rundt halvparten av det stålbeholdere veier. I tillegg er det en stor forbedring i design fra dagens stålbeholdere.

Ulempen ved beholderne er at de foreløpig er dyrere å produsere enn stålbeholderen.

"I en tidlig fase, med små volumer, vil naturlig nok komposittflaskene være noe dyrere å produsere. Etter hvert som vi klarer å øke volumene og få innpass i større internasjonale markeder håper vi å kunne nærme oss prisen på en stålbeholder," sier Økland.

Statoil har eksklusive rettigheter for salg av propankomposittbeholderene i Skandinavia og i utvalgte markeder i resten av verden. Økland opplyser at planene på lengre sikt er og få et gjennomslag også i det internasjonale markedet, men at Skandinavia kommer i til å være kjernemarked for Statoil satsning i den første fase.

Statoil selger i underkant av 3000 tonn propan i beholdere årlig i Norge.

Propan er en gass som framstilles ved oljeraffinerier og i forbindelse med produksjon av naturgass. Den gjøres flytende for at den skal bli mindre voluminøs på sin vei til kundene.