Økt produksjon fra Chirag

februar 10, 1999, 08:00 CET

Plattformen Chirag 1 på oljefeltet Azeri/Chirag i Det kaspiske hav har satt ny produksjonsrekord etter at den første horisontale brønnen ble ferdigstilt den 10. januar.

Chirag 1 er konstruert for å produsere maksimalt 105.000 fat olje per døgn. Den 27. januar ble det produsert 102.018 fat, til tross for at det i år gjenstår å bore inntil fire produksjonsbrønner i tillegg til de sju som nå er i drift.

"Reservoaret er godt, og den enkelte brønn produserer mer enn operatøren AIOC har antatt," opplyser prosjektsjef Steinar Storm-Olsen i Statoil Azerbaijan. Han er ansvarlig for oppfølging av selskapets eierinteresser i det internasjonale konsortiet Azerbaijan International Operating Company (AIOC).

Gjennomsnittlig produksjon per døgn fra Chirag 1 ble i fjor 48.000 fat. Dette er 14.000 flere fat enn det opprinnelige overslaget.

Samtidig som Chirag bygges ut, skal den østlige Azeri-delen av området utredes i løpet av første halvår i år. Det arbeides nå med en revidert konseptløsning for det som betegnes som Fase 1-utbyggingen, opplyser Storm-Olsen.

Når feltet er fullt utbygd, kan det nå en samlet produksjon på mellom 800.000 og én million fat olje i døgnet.