Setter Kvitebjørn på vent

februar 11, 1999, 08:00 CET

Utbyggingen av gass- og kondensatfeltet Kvitebjørn i Nordsjøen blir utsatt. Årsaken er at lønnsomheten i prosjektet ikke er god nok.

Det er konklusjonen Statoil har kommet til etter å vurdert behovet for gassforsyninger opp mot den økonomiske robustheten i nye feltutbygginger på norsk sokkel, deriblant Kvitebjørn.

Nå skjer følgende med Kvitebjørn-prosjektet, ifølge prosjektleder Bjarne Bakken:

"Vi skal ta en helt ny gjennomgang av prosjektet. Målet er å finne fram til nye løsninger tilpasset en hverdag med oljepriser rundt 10 dollar fatet."

Meningen var at Statoil skulle levere Plan for utbygging og drift for Kvitebjørn til myndighetene i juni i år. Det var nært knyttet til at feltet er blitt meldt inn til det norske Forsyningsutvalget (FU) som en kandidat for leveranser av gass til Europa fra 2003.

Planen er at FU 20. mars skal legge fram sin anbefaling overfor Olje- og energidepartementet om hvilke felt som skal få levere gass for å oppfylle forpliktelser i eksisterende kontrakter med kjøpere på kontinentet. I alt dreier det seg om leveranser av gassmengder på 6-8 milliarder kubikkmeter per år fra 1999. I denne allokeringsrunden må det også tas stilling til om nye felt skal få levere gass.

På grunn av utsettelsen av Kvitebjørn blir ikke dette feltet vurdert i denne omgang. Mer robuste feltutbygginger og tilgjengelig kapasitet fra eksisterende felt er mest aktuelle kandidater for nye gassleveranser fra 2002, ifølge leder av FU, Elisabeth Berge.

Statoil vil nå bearbeide Kvitebjørn-prosjektet for å forbedre lønnsomheten. Dermed kan prosjektet fremmes som en sterk kandidat i neste allokeringsrunde på norsk sokkel, som er ventet neste år.

Selv om Kvitebjørn blir utsatt, vil det fortsatt være gass tilgjengelig fra sokkelen slik at norske gasselgere kan være aktive i markedet, opplyser Berge. Dessuten er behovet for gass redusert etter at en del opsjoner for kjøp av gass ikke er blitt utøvd av kundene på kontinentet.