Satellitt-gass tar snarvei

februar 11, 1999, 07:00 CET

Gass fra Gullfaks-satellittene skal via Gullfaks A- og C-plattformene i Nordsjøen ta beinveien til Statpipe gjennom et nytt eksportrør.

Mens røret ifølge den opprinnelige planen ville blitt 85 kilometer langt, blir det nå 32 kilometer.

Den nye planen gir lavere investerings- og driftskostnader, enklere drift og høyere gasskapasitet enn den opprinnelige løsningen for gasstransportsystemet til Gullfaks satellitter fase 2. Totalkostnadene for den nye løsningen er om lag 840 millioner kroner. Det er rundt 230 millioner kroner billigere enn det den opprinnelige løsningen ville kostet.

All gass fra hovedfeltet på Gullfaks skal gå gjennom den nye rørledningen til Statpipe. Den skal være klar for oppstart februar 2001.

I den opprinnelige planen skulle rør fra Gullfaks A og C knyttes sammen i en Y-struktur som førte ned til Statpipe i Veslefrikk T-området. Nå skal tilknytningen til Statpipe skje ved en rørsløyfe fra Gullfaks A til C og en såkalt hot-tap operasjon på Statpipe som gjør at gasstransporten fra Statfjord-feltet ikke stenges ned.

"Når rørene knyttes direkte til Statpipe i en sløyfe, er det ikke nødvendig med en rørskrapemottaker på havbunnen. Det gjør det lettere å gjøre inspeksjoner i driftsfasen fordi rørskrapere kan kjøres fra plattform til plattform," forklarer prosjektleder Geir Inge Mellgren i Gullfaks satellitt fase 2 eksportrør.