Søker blokker i Nordsjørunde

februar 12, 1999, 07:00 CET

Statoil kommer til å søke på et utvalg av de 33 blokkene som er utlyst i årets Nordsjøtildelinger på norsk sokkel. Fristen for å søke er 25. februar.

Konsernet har god kompetanse på det aktuelle arealet, mener Sturla Evensen, prosjektleder for Nordsjøtildelingene.

"Vi har en meget god regionalgeologisk kunnskap om området etter å ha arbeidet med nye letemodeller i lengre tid," sier han.

Tildelingene i denne runden forventes i april. De fleste blokkene har til felles at de ligger nær infrastruktur som har, eller i nærmeste framtid vil få, ledig produksjonskapasitet. Statoil er medeier i en rekke lisenser og har dermed god oversikt over infrastruktur og feltutviklingsmuligheter i disse områdene.

"I tillegg har vi kapasitet til nye oppgaver, og ser det som viktig med nye lete- og utviklingsoppgaver for å sikre langsiktighet og utvikling av vår organisasjon," sier Evensen.

De utlyste blokkene sammenfaller i stor grad med Statoils kjerneområder på sokkelen, som inkluderer Tampen, Sleipner og Troll/Oseberg.

Det var i november i fjor at Olje- og energidepartementet inviterte selskaper på norsk sokkel til å søke om utvinningstillatelser i Nordsjøen.