Skip to content

Utvidet leggetid for Europipe II

februar 15, 1999, 07:00 CET

Leggetiden for rørledningen Europipe II utvides med to müneder, noe som sikrer at leveransene starter som planlagt 1. oktober.

Europipe II-prosjektet har i vinter slitt med redusert kapasitet pü rørleggingen, hovedsakelig pü grunn av dürligere vÌr enn forventet og to uhell med leggefartøyet Solitaire. Etter en gjennomgang av prosjektet har eierne av Europipe II bestemt seg for ü utvide leggetiden til 26. mai.

Prosjektdirektør Roar Jensen opplyser at planene for den avsluttende skjøtingen og for uttestingen av rørsystemet er optimalisert. Dette gir mulighet for en lengre rørleggingsperiode.

"Den utvidede leggetiden vil sammen med mobiliseringen av rørleggingsfartøyet Semac sikre at gassleveransene gjennom Europipe II kan starte 1. oktober," sier Roar Jensen.

Solitaire, som ligger utenfor Sola sørvest for Stavanger, legger for tiden to til tre kilometer per dag. Leggefartøyet Castoro Sei har nettopp avsluttet sin del av leggingen i den tyske delen av Nordsjøen. Fartøyet starter leggingen fra ledningens midtpunkt i dansk sektor.

Det tredje leggefartøyet, Semac, blir mobilisert 23. februar og skal fortsette leggingen i den tyske delen av Nordsjøen. Dette fartøyet skal plukke opp røret som Castoro Sei la ned og fortsette leggingen.

Arbeidene med Europipe II pü land i Bokn i Rogaland nÌrmer seg avslutning som planlagt. Det gjør ogsü leggingen av landrør og terminalarbeider i Dornum i Tyskland. De nødvendige modifiseringene pü Draupner-plattformene er ferdig.