"Gå til hovedinnhold"

Sorterer stadig mer søppel

februar 15, 1999, 07:00 CET

Ansatte i Statoil blir stadig flinkere til å kildesortere avfall.

I fjor gikk nesten dobbelt så stor andel av Statoil-avfallet i morselskapet til gjenvinning i forhold til i 1996, viser en statistikk fra Helse, miljø & sikkerhet (HMS).

En feilmargin ligger i ulike måter å innhente data på, men det går uansett framover, ifølge overingeniør Margareta Skog. Gjenvinningsgraden økte fra 50 prosent til 56 prosent fra 1997 til i fjor.

Det som ikke blir gjenvunnet blir enten brent uten at energien i avfallet utnyttes, eller kastes på dynga.

"For få år siden trakk trakk mange på skuldrene da vi forsøkte å få dem til å skulle sette i gang kildesortering. I dag er holdningene gjennomgående positive. Innstillingen til en plattformsjef har stor betydning for hvor miljøvennlig avfallshåndteringen blir på en plattform," mener Skog.

Til sammen sorteres det i åtte avfallsseksjoner offshore og på land.

"Den viktigste utfordringen vår er hele tiden å få ned totalmengden avfall gjennom gjenbruk og annen forbruksreduksjon. Det koster å lage avfall, og klart dyrest er det å levere usortert avfall til deponering på søppelfylling," understreker Skog.

Derfor er et viktig mål også å redusere mengden restavfall og såkalt avviksavfall. Dette er kildesortert avfall som må sorteres på ny fordi jobben ikke er gjort godt nok i første omgang.

"Vi kan nok ta oppgaven litt mer alvorlig. Det blir dårlig grisefôr av matavfall med plastemballasje og pappbegere i," sier Skog.