Vestprosess vokser

februar 17, 1999, 07:00 CET

Konturene av den nye fabrikken trer tydelig frem på Statoils raffineri og råoljeterminal på Mongstad i Nordhordland.

Vestprosess-prosjektet omfatter legging av rør for våtgass og kondensat fra råoljeterminalen på Sture og gassanlegget på Kollsnes til oljeraffineriet på Mongstad. Dessuten skal det bygges et anlegg for prosessering av våtgass og kondensat til propan, butan og nafta. I tillegg har prosjektet ansvaret for utvidelse av råoljeraffineriet for oppgradering til lettere produkter.

Arbeidet med to haller på 60.000 kubikkmeter hver er i ferd med å bli avsluttet. Hallene skal brukes til lagring av propan og butan.

"Grøftearbeid og forberedende arbeid for legging av røret fra Kollsnes til Sture pågår langs store deler av traséen. Arbeidet skal etter planen være ferdig i juli. Forberedende arbeid med sjøledningen mellom Sture og Mongstad med prosjektering og levering av rør er i gang," opplyser prosjektdirektør Leif Solberg.

Arbeidet i sjøen starter til våren. Legging av røret skal foregå i sommer. Boring av landfall ved Mongstad starter i mars etter at boring av landfallet for Troll oljerør II fra Mongstad til Troll C-plattformen er ferdig.

Inntrekking av Troll oljerør II ved Mongstad starter i mars. Legging av røret ut til Troll C-plattformen skal skje i mars/april.

"Både Vestprosess-rørledningen og Troll oljerør II er teknisk krevende, med legging på havdyp ned til 580 meter," sier Solberg.

Arbeidet med utvidelse av havnen er godt i gang. I tillegg er forberedende arbeid med utvidelsen av raffineriet påbegynt. Hovedarbeidet kommer til å foregå i forbindelse med vedlikeholdsstansen i fire uker i mai og juni.

Anlegget skal etter planen være driftsklart i oktober 1999.