Skip to Content
no

Økte reserver på Heidrun

februar 17, 1999, 07:00 CET

Økte kunnskaper om reservoarene har ført til at reserveanslagene for Heidrun-feltet i Norskehavet har økt med 50 prosent.

Mens de utvinnbare reservene opprinnelig ble anslått til 747 millioner fat, ligger tallet nå på litt over 1,1 milliard fat olje.

"Det var særlig etter at vi kom i gang med produksjonen at vi fikk økte kunnskaper om reservoarene," sier sektorsjef Torolf Christensen i Petroleumsteknologi (Petek).

"Når vi får data fra nye brønner, ser hvordan reservoaret oppfører seg og hvordan produksjonen går, får vi en bedre forståelse for geologien og for hvordan feltet best kan dreneres. På denne måten får vi enten bekreftet eller avkreftet våre antakelser," sier Christensen.

Han roser også de rundt 20 ansatte i Petek som har bidratt til at reserveanslaget har økt så radikalt: "De er meget dyktige fagfolk som har levert et solid arbeid."

Christensen peker i tillegg på det gode samarbeidet som har vært mellom Petek i Heidruns driftsorganisasjon, fagfolk på hovedkontoret og Forskning & utvikling.

Samarbeidet med partnerne på Heidrun har også vært fruktbart. Trond-Erik Johansen, operating center manager i Conoco, mener at Conoco og Neste har vært aktive og tilført alternative vinklinger. Et tverrfaglig lag med medlemmer fra partnerne har blant annet økt forståelsen av reservoaret betraktelig.

"En annen grunn til at reserveanslagene har økt betydelig på Heidrun, er at det har vist seg å være økonomisk gunstig å investere ytterligere i nye brønner fra strekkstagplattformen (TLP, tension leg platform) og ikke minst fra undervannsutbyggingen på Nordflanken. Dette har kostet ekstra penger og ressurser, men vil gi en megt god avkastning," sier Johansen.

De økte reserveanslagene på Heidrun kommer til å forlenge feltets levetid med fire til fem år i forhold til det opprinnelige anslaget. Feltet kom i drift høsten 1995 og kommer til å produsere til 2020.