Nytt selskap skal rense gass

februar 18, 1999, 07:00 CET

I dag dannes selskapet Framo Purification av Framo Engineering og Statoil. Selskapet skal blant annet utvikle renseteknologier for gass.

Framo Purifications viktigste felt blir å selge kompaktløsninger for tørking og rensing av naturgass. Selskapet har også kompetanse til å fjerne karbondioksid og svovel fra avgasser og olje fra væsker.

Olje- og gassindustrien blir det viktigste markedet. Også fiskoppdrett, kommunale vannverk og skipsindustrien kan dra nytte av renseteknologien. Framo Purification har fått rettighetene til kommersiell utnytting av ni Statoil-eide patenter.

I tiden framover skal Framo Purification bygge piloter for uttesting. Den viktigste skal plasseres på Statoils anlegg på Mongstad i Hordaland. Hensikten er å prøve ut selektiv fjerning av karbondioksid og svovel fra naturgassen. Ved å trekke ut bare ett av stoffene økes kapasiteten i renseanleggene.

"Engasjementet i selskapet viser at Statoil tar miljøet på alvor. Det er viktig at vi er i stand til å møte utfordringene det medfører," sier Per Henning Hanssen, som er prosjektleder for gassrensingsselskapet.

Han opplyser at man i framtiden vil måtte håndtere vanskeligere gass, i tillegg til at miljøkravene skjerpes.

Statoil og Framo Engineering investerer 25 millioner kroner i prosjektet. Dette tilsvarer selskapets aksjekapital. Framo Purifications har også fått støtte fra Norsk forskningsråd. Selskapene skal investere betydelige beløp i begynnelsen, men kalkulerer med 15-20 millioner kroner i driftsoverskudd om fem-seks år.

Testpilotene skal bygges på Framo Engineerings område i Fusa i Hordaland. Framo Purifications får rundt ti ansatte.