Skip to content

Ny struktur i konsernet

februar 19, 1999, 12:30 CET

Statoil-konsernet endrer strukturen på organisasjonen for å forbedre resultatene.

Statoils forretningsvirksomhet organiseres i fem forretningsomr√•der: Leting & produksjon norsk sokkel, Internasjonal leting & produksjon, Europeisk gass, Nordisk energi & detaljmarkedsf√łring og Industri & handel.Det blir opprettet en egen enhet for Statens direkte √łkonomiske engasjement (SD√ėE), med rapportering til konsernsjef. Det etableres ogs√• en stilling for internasjonale relasjoner og allianser, med rapportering til konsernsjef.

Konsernet kommer til å ha en konsernstab på 100-150 mennesker, en enhet for felles konsernfunksjoner og en sentral teknologienhet.

Forretningsomr√•dene innholder selvstendige resultatenheter med ansvar for egen bunnlinje. Disse enhetene utgj√łr byggestenene i konsernets forretningsvirksomhet.

Konsernets nye styringsmodell skal sikre at Statoil:

* ivaretar operasjonell og strategisk kontroll med den integrerte oppstr√łmsvirksomheten. Dette gjelder letevirksomhet og utvikling og drift av olje- og gassfelt p√• norsk sokkel og internasjonalt.

* oppnår en strategisk utvikling av konsernets gassvirksomhet i Europa og legger forholdene til rette for en fokusert satsing på det nordiske energimarkedet.

* styrker posisjonen som en global handelsakt√łr innen olje og oljeprodukter, og utvikler konsernets industrielle virksomhet gjennom aktivt eierskap.

* styrker verdiskapningen for SD√ėE p√• en kostnadseffektiv m√•te.

Omorganiseringen av Statoil-konsernet skal være ferdig innen 5. mai i år.