Skip to Content
no

Ny struktur i konsernet

februar 19, 1999, 12:30 CET

Statoil-konsernet endrer strukturen på organisasjonen for å forbedre resultatene.

Statoils forretningsvirksomhet organiseres i fem forretningsområder: Leting & produksjon norsk sokkel, Internasjonal leting & produksjon, Europeisk gass, Nordisk energi & detaljmarkedsføring og Industri & handel.Det blir opprettet en egen enhet for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), med rapportering til konsernsjef. Det etableres også en stilling for internasjonale relasjoner og allianser, med rapportering til konsernsjef.

Konsernet kommer til å ha en konsernstab på 100-150 mennesker, en enhet for felles konsernfunksjoner og en sentral teknologienhet.

Forretningsområdene innholder selvstendige resultatenheter med ansvar for egen bunnlinje. Disse enhetene utgjør byggestenene i konsernets forretningsvirksomhet.

Konsernets nye styringsmodell skal sikre at Statoil:

* ivaretar operasjonell og strategisk kontroll med den integrerte oppstrømsvirksomheten. Dette gjelder letevirksomhet og utvikling og drift av olje- og gassfelt på norsk sokkel og internasjonalt.

* oppnår en strategisk utvikling av konsernets gassvirksomhet i Europa og legger forholdene til rette for en fokusert satsing på det nordiske energimarkedet.

* styrker posisjonen som en global handelsaktør innen olje og oljeprodukter, og utvikler konsernets industrielle virksomhet gjennom aktivt eierskap.

* styrker verdiskapningen for SDØE på en kostnadseffektiv måte.

Omorganiseringen av Statoil-konsernet skal være ferdig innen 5. mai i år.