Skip to Content
no

Bedre resultater er målet

februar 19, 1999, 12:30 CET

Organisasjonen er nødt til å løse oppgavene mer effektivt for å forbedre resultatene.

Endringer i konsernets aktivitetsnivå er utgangspunktet for at personellbehovet blir redusert.

Slik det blir vurdert i dag, kommer Statoils samlede personellbruk til å bli redusert med cirka 1500 årsverk innen utgangen av år 2000. Dette inkluderer innleide og konsulenter.

"Et sikrere bilde av det framtidige personellbehovet får vi når selskapet har gjennomgått det framtidige aktivitetsnivået og kartlagt potensialet i nye og mer effektive arbeidsprosesser," sier personaldirektør Kjølv E. Egeland.

Personelldimensjoneringen kommer til å skje gjennom en prosess i tre trinn:

Første trinn omfatter utfasing av innleid personell og omstilling av egne ansatte.

I andre trinn tas avgangsordninger i bruk. Disse tiltakene kommer til å være styrt ut fra konkrete behov. Aktuelle ordninger kan bli tidligpensjonering av medarbeidere og stipend/studiefinansiering til ansatte som vil utdanne seg til nye oppgaver utenfor Statoil.

Dersom Statoil har personell som det ikke er oppgaver til etter at disse tiltakene er gjennomført, vil konsernet i et tredje trinn vurdere avgangspakker i form av sluttvederlag. Til slutt kan oppsigelser også bli aktuelt.