"Gå til hovedinnhold"

Nytt tankanlegg forsyner båter

februar 24, 1999, 07:00 CET

Et nytt tankanlegg på Aker Base i Dusavik ved Stavanger gjør Markedsføring bedre rustet i konkurransen om å forsyne fartøyer og plattformer i Nordsjøen med båtdrivstoffet marin gassolje.

Fra en 5000 kubikkmeter stor tank går det rørledninger til fire kaier, slik at et tilsvarende antall båter kan bunkre samtidig.

Tidligere ble Statoils leveranser av marin gassolje for levering på Aker Base i Dusavik hentet i Tananger utenfor Stavanger med havnebunkringsbåt. Den pumpet oljen om bord i forsyningsbåter som brakte den ut til feltet. Når havnebunkringsbåten iblant ikke var tilgjengelig, måtte forsyningsbåtene til Tananger for å bunkre marin gassolje.

Markedsføring (MAR) Energi undertegnet i fjor kontrakt med morselskapet om leveranser av marin gassolje til Statoils felt i Nordsjøen. Kontrakten gjelder i sju år med et beregnet årlig forbruk på 177 millioner liter. Av dette skal minst 40 millioner liter i året leveres fra det nye tankanlegget. Det tilsvarer bensinforbruket i Stavanger i et helt år.

Det er ingen selvfølge at det er MAR som skal forsyne Statoils offshorevirksomhet med båtdrivstoff. MAR konkurrerer på lik linje med de andre oljeselskapene.

"Men nå er vi langt mer tilgjengelige og har allerede fått forespørsler fra andre selskaper. Erfaring tilsier at når man først er etablert med tankanlegg på en base, står man sterkt i konkurransen om å få selge også til andre som bruker basen," opplyser salgssjef Helge Husdal i MAR.

Foruten tankanlegget på Aker Base har Statoil egne tankanlegg på Coast Center Base på Ågotnes vest for Bergen, Fjord Base i Florø og Aker Vestbase i Kristiansund. På Helgelandsbase i Sandnessjøen leier selskapet tankkapasitet. Til sammen gikk det i fjor 194 millioner liter marin gassolje fra disse basene til Statoils virksomhet på norsk sokkel.

Det er hovedsakelig Statoils raffineri og råoljeterminal på Mongstad i Nordhordland som forsyner Statoils tankanlegg.