Skip to Content
no

18 søkere i nordsjørunden

februar 28, 1999, 23:00 CET

18 oljeselskaper har søkt på blokkene i Nordsjøtildelingene 1999 på norsk sokkel. Fristen for å søke var 25. februar.

Olje- og energidepartementet (OED) har fått inn søknader på 20 av blokkene i nordsjørunden. 33 blokker, eller deler av blokker, var tilbudt oljeselskapene.

18 oljeselskaper har levert inn søknader i denne runden. Søkere som har meldt sin interesse, enten som grupper eller individuelt, er Agip, BP Amoco, Conoco, Dansk Olie og Naturgas, Elf, Enterprise, Esso, Hydro, Marathon, Mobil, Neste, Phillips, RWE-DEA, Saga, Shell, Total, Ugland og Statoil.

Tildelingene i denne runden forventes i månedsskiftet mars/april. Statoil har interesser i en rekke lisenser i nærheten av de blokkene konsernet har søkt på, og har dermed god oversikt over geologien, infrastrukturen og feltutviklingsmuligheter i disse områdene.

"I vår evaluering av de utlyste blokkene har vi hatt god nytte av våre regionale kunnskaper samt kunnskaper vi har tilegnet oss fra tilsvarende reservoar i vår internasjonale virksomhet." Det sier Sturla Evensen, prosjektleder for nordsjørunden i Statoil.

Det var i november i fjor at Olje- og energidepartementet inviterte selskaper på norsk sokkel til å søke om utvinningstillatelser i Nordsjøen.