"Gå til hovedinnhold"

Siri i produksjon

mars 1, 1999, 23:00 CET

Oljeproduksjonen fra Siri-plattformen i den danske delen av Nordsjøen kom i gang i går kveld, litt mer enn tre år etter at funnet ble gjort.

Siri-lisensen, med Statoil som operatør, fikk godkjent sine utbyggingsplaner av Energistyrelsen for cirka halvannet år siden. Feltet blir nummer 14 i rekken av produserende olje- og gassfelt på dansk sokkel, og er det første feltet som kommer i drift utenfor Centralgraven.

Feltet er bygget ut med en oppjekkbar stålplattform med behandlingsanlegg og boligkvarter plassert oppå en lagertank av stål. Lagerkapasiteten er 314.500 fat. Oljen skal transporteres med tankbåter.

Produksjonen fra Siri skal i begynnelsen skje fra én brønn. Boreriggen Noble George Sauvageau, som har vært på kontrakt siden mai i fjor, fortsetter boringen av produksjons- og injeksjonsbrønner samtidig med at det produseres fra Siri-plattformen. Ved full produksjon skal det produseres opp mot 50.000 fat olje i døgnet.

Siri-lisensen har inngått en avtale med Statoils raffineri i Kalundborg om drift og vedlikehold av plattformen, samt driftsteknisk støtte på land. Normal bemanning på plattformen kommer til å bli rundt 20 personer.