Skip to content

Ny metode for sandmåling

mars 3, 1999, 07:00 CET

For første gang i verden er det mulig å montere sanddetektorer på eksisterende brønnhoder på havbunnen med undervannsfarkost (ROV).

Sand som følger med i brønnstrømmen forårsaker slitasje i produksjonsrørene og annet utstyr. Målingen av sand har til nå blitt gjort fra selve oljeinstallasjonen. Men i midten av februar ble det gjennomført et forsøk på 265 meters havdyp på et av produksjonrørene på satelittfeltet Statfjord Nord i Nordsjøen.

En nyutviklet sanddetektor, som måler sandraten i væskestrømmen ved hjelp av lydsignaler, ble klemt på brønnhodet til brønn E01. Det skjedde ved hjelp av en fjernstyrt miniubåt (ROV) operert fra supplyskipet Normand Mjolne. Havbunnsdetektoren er utviklet ved tekologibedriften Fluenta i Bergen, i nært samarbeid med Statoil.

"Forsøket var vellykket, spesielt fordi sanden i reservoaret er meget fin. Og det at vi klarte å gjennomføre operasjonen vinterstid i Nordsjøen, viser at løsningen er robust," sier produksjonsstyrer Berit Birkeland ved Statfjord Reservoarutnyttelse (SF RESU).

Til nå er all sanddeteksjon utført når oljen fra flere brønner kommer samlet opp til Statfjord C-plattformen, 17 kilometer og to og en halv time etter at strømmen passerer brønnhodet på E01.

"Målinger ved brønnhodet gjør at væskestrømmen kan økes til det optimale. Dette fordi man har bedre kontroll over eventuell sand som produseres fra hver enkelt brønn til enhver tid," sier overingeniør Raymond Børeng ved SF RESU.

Ifølge Børeng skal sanddetektorer på havbunnen brukes på Statfjord-satelitter framover. Hensikten er å optimalisere produksjonen fra hver enkelt brønn. De vil også bli installert permanent på Statfjord Nordflanken, som ligger rundt åtte kilometer fra Statfjord C, når dette skal bygges ut.