"Gå til hovedinnhold"

Årsberetning på internett

mars 9, 1999, 08:00 CET

Deler av Statoil-konsernets årsberetning for 1998 har blitt lagt ut på internett.

Dette omfatter styrets beretning, de finansielle regnskapene og revisors beretning.

Konsernsjefens kommentar og beretningene fra de enkelte delene av virksomheten, inkludert rapporten for helse-, miljø og sikkerhet, blir lagt ut senere.