Reduserer spesialavfall

mars 10, 1999, 07:00 CET

På Åsgard-feltet i Norskehavet er det tatt i bruk en ny metode for å redusere spesialavfall.

På flyterigger må slop, som er en blanding av olje og vann, sendes til land som spesialavfall. Nå kan den oljeholdige slopen filtreres til havs. Filtreringen reduserer oljeinnholdet i vannet slik at det kommer inn under Statens forurensingstilsyns utslippskrav på 40 milligram per liter.

På Åsgard gikk slop fra kompletteringsoperasjonene tidligere til land til en destruksjonskostnad på rundt 5000 kroner per kubikkmeter. Med den nye metoden blir slopen behandlet til en pris på rundt 1500 kroner per kubikkmeter. På en gjennomsnittsbrønn som genererer rundt 700 kubikkmeter slop fra ferdiggjøring, spares det om lag 2,5 millioner kroner. På Åsgard, som har rundt 60 brønner som skal kompletteres før år 2003, utgjør dette mye penger, ifølge Jorunn Klovning. Hun leder for Helse, miljø og sikkerhet i Åsgard ressursutvikling.

En annen fordel med den nye metoden er at deler av den prosesserte væsken (saltlake) går til gjenbruk. Metoden er fremdeles under utvikling. Den er laget av Tetra Technologies Norge, som er leverandør av kompletteringsvæske.