Skip to Content
no

Siri i produksjon igjen

mars 15, 1999, 14:00 CET

Siri-plattformen i dansk del av Nordsjøen startet produksjonen igjen søndag ettermiddag, etter et uhell torsdag.

Granskingsgruppen som undersøkte årsaken til en plutselig trykkstigning i boligkvarteret, var ferdig med sine undersøkelser lørdag ettermiddag.

Den foreløpige konklusjonen resulterte i sju separate anbefalinger, hvorav tre måtte utføres før oppstart. Disse tre anbefalingene var alle knyttet til styringen av ventilasjonssystemene, samt åpning og lukking av spjeldene på inn- og utsugskanalene.

I tillegg ble det gjort over 80 forskjellige tester og simuleringer etter at modifikasjonene var fullført. Testene dokumenterte at modifikasjonene på ventilasjonssystemene i dekk og boligkvarter er i henhold til intensjonene i granskingsgruppens anbefaling. Etter at testene var tilfredsstillende utført og internt dokumentert, ble det gitt klarsignal for oppstart av produksjonen.

Granskingsgruppens øvrige anbefalinger vil bli vurdert og gjennomført over noe lengre tid.

Så snart materiell og ressurser er tilgjengelig, starter arbeidet med å utbedre skader i trappegangen og kontrollrommet på plattformen.