Forbedrer sikkerheten på Heidrun

mars 16, 1999, 07:00 CET

Statoil vil forbedre registreringen og oppfølgingen av treningen av helikopterpersonell på Heidrun-plattformen.

I en rapport fra Oljedirektoratet (OD) får Statoil kritikk for mangelfull sikkerhetsstyring av helikoptertrafikken på Heidrun-plattformen i Norskehavet. Rapporten er skrevet etter et rutinemessig tilsyn OD gjennomførte på plattformen 9. og 10. februar i år.

Rapporten påpeker at treningen av mannskapet på helikopterdekket ikke er godt nok systematisert. Blant annet har mannskapet ikke fått tilfredsstillende opplæring i ulike helikoptertyper, og registrering av opplæringen er heller ikke fulgt godt nok opp.

I OD-rapporten heter det at “Statoil må ta stilling til hvordan selskapet ivaretar den daglige oppfølging og internt tilsyn av tjenester knyttet til helikoptertransport på sokkelen”. OD ber om en skriftlig redegjørelse fra Statoil om hvordan selskapet vil følge opp forpliktelsene i Bestemmelsene for sivil luftfart (BSL).

“Vi har ikke fått noen direkte pålegg, men rapporten inneholder en del forslag til forbedringer. Tilsynet har ikke avdekket mangler med hensyn til kunnskapsnivå og opplæring av de som var om bord på Heidrun-plattformen, sier Øyvind Bratsberg, som er direktør for Heidrun.

OD ber Statoil vurdere forskjellige spørsmål og kommentarer som fremmes i rapporten.

“Det OD påpeker, og hvor vi har et forbedringspotensial, er vår systematiske registrering og oppfølging av trening og repetisjonskurs for mannskap på helikopterdekk samt radiooperatører. Vi vil nå vurdere forslagene, og vi ser det er behov for å gjennomgå systemene for registrering og oppfølging av personellets kompetanse,” sier Øyvind Bratsberg.

Han poengterer likevel at personellet som var på vakt på helikopterdekket hadde den treningen de skulle ha, og at OD ikke fant feil ved den fysiske beskaffenheten til helikopterdekket.