Vestprosess starter rørlegging

mars 17, 1999, 07:00 CET

Leggingen av rørledningen Troll oljerør II startet mandag i regi av Vestprosess.

Rørledningen blir trukket inn fra Fensfjorden til Mongstad gjennom et 480 meter langt og 220 meter dypt hull som var ferdig boret og klargjort lørdag 13. mars. Troll oljerør II trekkes til lands fra leggefartøyet Castoro Sei gjennom dette fôrede hullet.

“Når ilandtrekkingen er ferdig, fortsetter leggingen ut til Troll C-plattformen parallelt med rørledningen Troll oljerør I,” sier Leif Solberg, prosjektdirektør for Vestprosess.

Rørledningen har en diameter på 20 tommer og blir 82 kilometer lang. Leggeoperasjonen med Castoro Sei fortsetter etter planen fram til 1. mai, da skal også leggingen av en gassrørledning mellom Troll-plattformene A og C være avsluttet under Hydros ledelse.

Troll oljerør II skal være klar til transport av olje fra Troll C og inn til Mongstad 1. november 1999.