Skip to Content
no

Løsning for Statfjord-mekanikere

mars 18, 1999, 08:00 CET

Statoil har trukket tilbake forflytningen av fire mekanikere på Statfjord-feltet.

Det er enighet om å starte en forsoningsprosess som vil omfatte alle berørte parter i en konflikt som startet i fjor sommer.

Da ble fire mekanikere på Statfjord B-plattformen i Nordsjøen omplassert til andre plattformer. Årsaken til dette var at ledelsen mente å ha bevis for at de fire hadde brukt en elektronisk postkasse de ikke skulle hatt adgang til. Postkassen inneholdt personopplysninger. En aktivitetslogg fra systemet ble lagt til grunn. Datatilsynet har senere kritisert Statoil for å ha brukt aktivitetsloggen i denne sammenhengen, ettersom dette er et brudd på personregisterloven.

"Nå håper vi at alle parter vil bidra til at forsoningsprosessen kan gjennomføres på en god måte. De involverte må få anledning til å jobbe med dette uten forstyrrelser," sier Kåre Røsandhaug, produksjonsdirektør for Statfjord.

Hvilken installasjon den enkelte mekaniker skal arbeide på videre, blir klarlagt i forbindelse med forsoningsprosessen.

"Jeg er glad for at vi nå har kommet fram til en løsning," sier Arne Strand, tillitsvalgt i Statoilansattes forening (Saf), som er en del av Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS).

"Det er nå viktig at ingen gjør noe som kan forkludre den videre prosessen for å forsone partene. Vi i Saf vil være med og bidra til at dette går bra," sier Strand.

Bedriften og Saf/YS er enige om å opprette en gruppe som skal trekke læringsmomenter ut av denne saken for Statoils organisasjon.