Klart for 16. runde

mars 19, 1999, 13:15 CET

Innen 15. juni må Statoil og andre selskap komme med sine forslag til områder som bør inngå i 16. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

Olje- og energidepartementet kunngjorde torsdag tidsløpet for denne runden, som omfatter Norskehavet. Med frist for innmelding i juni er det mulig å tildele konsesjoner i 1. halvår 2000. Regjerningen legger ikke begrensninger på selskapenes muligheter til å foreslå areal for utlysing i området.

"Vi er godt fornøyd med at departementet legger opp til at 16. konsesjonsrunde skal være en omfattende runde, som i utgangspunktet ser ut til å omfatte hele Norskehavet," sier Tor Fjæran, direktør i Leting & utvikling norsk sokkel.

Han mener omfanget kan bidra til at oljeselskapene kan forbedre kvaliteten på sin leteportefølje. Dessuten kan dette gi selskapene langsiktige oppgaver. Dette er viktig fordi det er begrensede muligheter for funn i letearealene som er tildelt tidligere.

Forutsatt at tidsplanen følges, kan Statoil tidligst starte boring på nytt leteareal sent i 2000.