Skip to content

Gullfaks Sør startet opp

mars 22, 1999, 07:00 CET

Satellittfeltet Gullfaks Sør i Nordsjøen startet produksjonen torsdag 18. mars.

Om morgenen dagen etter var den første oljen fra brønnen 34/10-D-4H framme på Gullfaks A-plattformen. Denne brønnen produserer olje fra Brent-reservoaret.

“Utbyggingen av Gullfaks Sør har vært en stor utfordring. Dette er første gang Statoil bruker rørbunter med varmt vann til oppvarming av produksjonsrørene,” sier Tor Willgohs Knudsen, som er avdelingsleder for undervannsoperasjoner drift Bergen.

De to rørbuntene på Gullfaks Sør er til sammen 10 kilometer lange. Rørbuntene, som er koblet sammen, inneholder tre produksjonsrør, gassinjeksjonsrør, kontrollkabler fra de fire brønnrammene på havbunnen og rør med oppvarmet vann.

Oppvarmingen er nødvendig for å holde den voksholdige, tyktflytende oljen flytende etter nedstenging og for å hindre isdannelser ved oppstart.

Etter oppstarten på Gullfaks Sør er alle de tre Gullfaks satellittfeltene i produksjon. De to andre feltene, Gullveig og Rimfaks, startet produksjonen henholdsvis 10. oktober 1998 og 7. februar 1999.

“Det er gledelig at produksjonen har vært stabil både på Gullveig og Rimfaks etter oppstarten,” sier Tor Willgohs Knudsen.

Rimfaks og Gullveig produserer til sammen 22.000 fat olje per dag, mens den forventede produksjonen på Gullfaks Sør er 12.500 fat.