Først med studium i visualisering

mars 22, 1999, 07:00 CET

Til høsten starter det første høgskolestudiet i Teknisk visualisering i samarbeid med Statoil.

Om lag 25 studenter vil fra høsten av gjennomgå den nye utdannelsen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST). Utformingen av det nye studiet foregår ved Statoils forskningssenter i Trondheim. For tiden deltar 16 studenter og tre lærere fra HIST samt to Statoil-ansatte i et vekttallstudium ved forskningssenteret.

Teknisk visualisering innebærer at teknikker som virtuell virkelighet og tredimensjonal animasjon brukes til å visualisere arbeidsprosesser.

Fra 1995 har forskningssenteret involvert studenter i Statoils arbeid. Mange av studentene er etter endt utdanning blitt nyttige ansatte i selskapet eller hos viktige underleverandører.

Siden 1998 har dette arbeidet foregått gjennom prosjektet Statoil Learning Lab, hvor studenter har visualisert arbeidsoppgaver for store deler av konsernet i det virtuelle kunnskapsrommet Faros på Statoils intranett.

“Det at Statoil involverer seg tidlig i utdannelsen og tar ansvar for læringsprosessen sammen med studenten, er noe helt nytt. Vi har bare positive resultater å vise til så langt, og metoden kan med fordel videreutvikles når det gjelder rekruttering til konsernet," sier overingeniør Dag Sjong ved Statoils forskningssenter.