"Gå til hovedinnhold"

Anbefaler gass fra Tune

mars 23, 1999, 07:00 CET

Forsyningsutvalget (FU) anbefaler gassleveranser fra det nye Hydro-opererte feltet Tune ved Oseberg i Nordsjøen. I tillegg kommer gass fra flere felt i drift.

Anbefalingen, som FU overleverte Olje- og energidepartementet 19. mars, gjelder hvilke felt som skal levere nye gassmengder i årene framover for å dekke forpliktelsene i inngåtte salgsavtaler for norsk gass. Anbefalingen omfatter leveransefelt for forpliktede volumer under Troll gassalgsavtalene og separate avtaler med italienske Snam, tsjekkiske Transgas og tyske Ruhrgas.

For satellittfeltet Tune anbefaler flertallet i FU leveranser på 2,9 milliarder kubikkmeter fra oppstarten i 2002 fram til 2006, og deretter 2,5 mrd. kubikkmeter i 2007. Det gir totalt 17 mrd. kubikkmeter. Tune-lisensen hadde på forhånd meldt inn et forpliktet volum på 20 mrd. kubikkmeter.

Elf, Norsk Hydro og Phillips mener Tune bør få levere et volum i samsvar med innmelding. Conoco, Mobil, Shell og Total støtter ikke at Tune skal levere gass fra kontraktsåret 2002. Selskapene mener andre felt i produksjon bør prioriteres.

Alle selskapene i FU støtter at Statoil-opererte Heidrun og Norne skal få levere nye volumer i 2000, og Åsgard i 2002. FU påpeker i sin anbefaling at produksjonserfaring fra felt i drift kommer til å gi ny informasjon. Å vente med å beslutte nye gassleveranser fra eksisterende felt kan gi en realøkonomisk gevinst. Volumer i kontraktsårene 2000-2003 som det ikke er valgt kildefelt for, kan dekkes av Troll, Sleipner-området, Oseberg, Åsgard, Heidrun og Norne.