5000 laster på Statfjord

mars 26, 1999, 07:00 CET

Bøyelasteren Evita fra rederiet Ugland skal søndag 28. mars starte lastingen av last nummer 5000 på det Statoil-opererte Statfjord-feltet i Nordsjøen.

Siden Polytraveller fra rederiet Einar Rasmussen skipet første last fra Statfjord i november 1979, har det blitt lastet 4,2 milliarder fat olje. Dersom disse lastene hadde vært tappet på fat og alle fatene hadde blitt lagt etter hverandre rundt jorden ved ekvator, ville rekken av fat gått rundt jorden 126 ganger. Målt i 1999-kroner utgjør disse lastene en verdi på over 900 milliarder kroner.

Det har seilt et tankskip fra Statfjord 71 prosent av dagene siden feltet kom i produksjon. Gjennomsnittlig har skipene lastet 840 000 fat per last. 20. august 1980 ble Polytraveller antent av oljedamp og kom i brann. Kapteinen omkom.

"Med unntak av den alvorlige ulykken med Polytraveller, har det bare vært noen mindre uhell. I det store og hele har utskipingen av olje fra Statfjord-feltet hatt veldig høy regularitet," sier Håkon Lavik, prosjektleder i Statfjord drift.

Norge er i fremste rekke innen bøyelasting. Ikke fra noe annet felt i verden har det blitt skipet mer olje enn fra Statfjord. Nummer to i rekken er det Statoil-opererte Gullfaks-feltet i Nordsjøen.