Skip to Content
no

Etterutdannes via internett

mars 29, 1999, 08:00 CEST

Det første forsøket med å etterutdanne prosjektledere over internett er godt i gang. Med den nye studieformen synker Statoils utdanningskostnader betraktelig.

Åtte ansatte i Statoil har siden februar vært i gang med etterutdanningen, som stort sett foregår fra egen kontorplass eller via hjemme-pc. Et nytt kull tar fatt på den IT-baserte etterutdanningen i disse dager. I pilotprosjektet har internett, video og elektronisk post erstattet nesten all klasseromsundervisning.

Med færrest mulig reiser og fysiske samlinger er det penger å spare. Ifølge lederen for Statoils prosjektlederskole, Brita Træbakken, bør det være mulig å halvere kostnadene til utdanning.

Forsøkskullet består i alt av 28 deltakere fra Statoil, Kværner og Hydro. Bedriftene samarbeider med Bedriftsøkonomisk Institutt og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Universitene i Manchester og Cranfield i Storbritannia deltar også, sammen med universitetet i Calgary i Canada.

Via nettet finner studentene forelesninger, presentasjoner og oppgaver. Foreleserne tar imot spørsmål og svarer til bestemte tider, og deltakerne kan drøfte problemstillinger med medstudenter i egne diskusjonsrom på nettet. All undervisning foregår på engelsk.

Tilbakemeldingen fra studentene, som er ferdige til sommeren, er god.

I de første forsøkene vil deltakerne fra Statoil stort sett være nordmenn, men planen er å la lokalt ansatte på kontorsteder over hele verden delta.

"Først da vil vi ha full effekt av dette nye virtuelle klasserommet," sier Træbakken.

For deltakerne blir det enklere å studere enn tidligere. De trenger ikke å være lenge på reise, og studiene kan tilpasses den enkeltes situasjon på jobb og hjemme.

"Men studiene er svært krevende. Deltakerne må ofre mye fritid og være topp motiverte for å kunne henge med i denne nye måten å studere på," understreker Træbakken.